Trang chủ » Thư viện giáo dục » Auxiliary verbs
Danh sách các Trợ Động Từ phổ biến trong tiếng Anh và cách dùng

Trợ động từ trong tiếng Anh là Auxiliary verbs, là các từ như can, could, should, may, might, do, does, did, have, has, hay cả các động từ tobe như am is are… Vai trò của trợ động từ là gì? Và cách dùng trợ động từ trong tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng […]