Chi cách sử dụng IN – ON – AT kèm bài tập luyện tập tổng hợp có đáp án

Cách dùng IN – ON – AT thường hay gây nhiều nhầm lẫn cho người mới học. Lý do bởi 3 giới từ này đều cùng dùng để chỉ địa điểm và thời gian. Để nắm chắc cách dùng 3 giới từ IN – ON – AT này, hãy dành khoảng 15 phút để học […]

Giới từ trong tiếng Anh: Phân loại, Cách dùng, Vị trí và Bài tập

Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với việc học tiếng Anh của chúng mình nhỉ? Chức năng giới từ trong […]