Trang chủ » Thư viện giáo dục » Luyện thi tiếng Anh THPTQG
Unit 2: Từ vựng & bài tập “Urbanisation”

Phần trước chúng ta đã học về Unit 1 Life Stories, hôm nay các bạn hãy cũng Liabia học về Unit 2 Urbanisation – sự đô thi hóa trong series Chủ điểm từ vựng tiếng Anh  lớp 12.  #1/ Vocabulary Urbanisation (Từ vựng) Từ vựng Loại từ Phiên âm Ý nghĩa agricultural adj /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ thuộc […]

Unit 1: Từ vựng & bài tập “Life Stories”

Bài học Unit 1 Life Stories phần Vocabulary sẽ giúp bạn hệ thống lại toàn bộ từ vựng và chủ đề ngữ pháp, qua đó giúp bạn dễ dàng tra cứu và ghi nhớ bài học. Đây là chương mở đầu của chương trình Tiếng Anh Lớp 12 trong series luyện thi tiếng Anh THPTQG […]

Unit 1: Home Life Vocabulary

Bài học Unit 1 Home Life phần Vocabulary sẽ giúp bạn hệ thống lại toàn bộ từ vựng và chủ đề ngữ pháp, qua đó giúp bạn dễ dàng tra cứu và ghi nhớ bài học. Đây là chương mở đầu của chương trình Tiếng Anh lớp 12 trong series luyện thi tiếng Anh THPTQG […]