Tất cả về thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Trong văn nói và văn viết, thì hiện tại tiếp diễn (PRESENT CONTINUOUS) được sử dụng khá nhiều. Người học sẽ phải sử dụng loại thì này bất cứ lúc nào nên việc nắm bắt thật kỹ là điều rất quan trọng. Dù mục đích của bạn là giao tiếp hay thi Toeic…thì đều cần […]