Bảng phiên âm tiếng Anh (IPA)

Có nhiều người học tiếng Anh không thực sự nắm rõ các nguyên tắc đọc phiên âm trong tiếng Anh. Điều này là cản trở lớn cho việc giao tiếp tiếng Anh thành thạo chuẩn như người bản xứ. Tuy nhiên nếu bạn đã nắm rõ cách đọc các ký tự phiên âm tiếng Anh thì […]