Quy tắc trọng âm trong tiếng Anh

Quy tắc trọng âm là kỹ năng cơ bản và bắt buộc nếu bạn muốn giỏi tiếng Anh giao tiếp. Tuy nhiên đa số người Việt Nam đều bỏ quên những quy tắc quan trọng nên dẫn đến việc chán nản và mãi không nói được tiếng Anh như người bản xứ. Điểm chung của […]