Số đếm trong tiếng Anh

Đọc số đếm trong tiếng Anh sao cho chuẩn xác là điều rất quan trọng. Đối với học viên, đọc số trong tiếng Anh không phải là quá xa lạ và cũng không quá khó nhưng nếu bạn không nắm vững những nguyên tắc cơ bản và một vài trường hợp đặc biệt thì các […]