Trang chủ » Thư viện giáo dục » tính từ trong tiếng anh
Tính từ trong tiếng Anh: Cách nhận biết, cách dùng, vị trí đầy đủ, chi tiết!

Tính từ trong tiếng Anh là Adjective, thường được viết tắt là Adj. Tính từ là một loại từ quan trọng trong các loại từ tiếng Anh, nó được sử dụng để mô tả chi tiết về tính chất, trạng thái của sự vật, sự việc. Cách dùng tính từ trong tiếng Anh khác rất […]