Trang chủ » Thư viện giáo dục » Từng vựng tiếng Anh
Unit 3: Từ vựng & bài tập “The Green Movement”

Tiếp tục với seri Chủ điểm từ vựng tiếng Anh lớp 12, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Unit 3: THE GREEN MOVEMENT – Cuộc cách mạng xanh. #1/ Vocabulary The Green Movement (Phần từ vựng) Từ vựng Loại từ Phiên âm Ý nghĩa asthma n /ˈæsmə/ bệnh hen, bệnh suyễn biomass n […]