Trang chủ » Thư viện giáo dục » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Chi cách sử dụng IN – ON – AT kèm bài tập luyện tập tổng hợp có đáp án

Cách dùng IN – ON – AT thường hay gây nhiều nhầm lẫn cho người mới học. Lý do bởi 3 giới từ này đều cùng dùng để chỉ địa điểm và thời gian. Để nắm chắc cách dùng 3 giới từ IN – ON – AT này, hãy dành khoảng 15 phút để học và luyện tập cùng Liabia trong bài hôm nay nhé.

Cách dùng In - On - At
Cách dùng In On At

Cách dùng In – On – At

“In – On – At” được sử dụng lần lượt trong việc thể hiện khoảng thời gian: chung chung – khá bao quát – cụ thể. Như vậy, mỗi loại giới từ sẽ được dùng với những cách thức khác nhau. Cụ thể:

Giới từ “In” chỉ địa điểm

“In” sẽ dùng cho các địa điểm chung chung như khu vực, quốc gia, thành phố… mang tính bao quát lớn, ví dụ:

 • In Hanoi
 • In London
 • In Vietnam
 • In China
 • In Asia

Giới từ “In” chỉ thời gian

“In” là cụm từ được dùng kèm với các cụm từ chỉ thời gian để nói về một khoảng chung chung thiên niên kỷ, thập kỷ, trong năm, trong tháng, trong tuần, trong ngày,… Ví dụ như:

 • In Summer, in Spring
 • In the 23th century
 • In the 70’s
 • In 1992
 • In Feb, in October
 • In five days
 • In the morning, in the afternoon

Giới từ “On” chỉ địa điểm

Giới từ “on” sẽ dùng các địa điểm cụ thể hơn, ví dụ như:

 • On Ly Thai To Street, on 13th Revine Street, on Do Nhuan Street
 • On a ship, On a train, On a plane, On a bus

Giới từ “On” chỉ thời gian

Giới từ “on” chỉ các khoảng thời gian cụ thể hơn “in”; như là các thứ trong tuần, ngày tháng cụ thể và vào các ngày lễ cụ thể có chứa từ “day”. Ví dụ:

 • On Tuesday, on Saturday
 • On August 23th
 • On Labor Day, on Christmas Day, On Valentine’s day

Giới từ “At” chỉ địa điểm

Giới từ “at” sẽ chỉ các địa điểm chính xác, có địa chỉ cụ thể. Ví dụ:

 • At 68 Do Nhuan, At 28A Dao Tan
 • At home, at work, at university

Giới từ “At” chỉ thời gian

Đây là giới từ được sử dụng phổ biến để chỉ một mốc thời gian cụ thể. Vì vậy, nó thường chỉ: giờ chính xác, một dịp đặc biệt không chứa từ “day”; hoặc dùng với các từ chứa “time” và “moment”. Ví dụ:

 • At 10.30 a.m, at 2 o’clock
 • At dawn (vào lúc bình minh); At sunrise (lúc mặt trời mọc); At midnight (vào lúc trời tối), At noon (vào buổi trưa).
 • At Christmas, at Mid – Autumn Festival
 • At the moment
 • At that time

Bài tập giới từ In – On – At

Phần bài tập

1. Kenshin often wakes up _______ sunrise.

A. in         B. on          C. at

2. He does not like studying _______ New Year’s Day.

A. in         B. on          C. at

3. She was born _______ 2002.

A. in         B. on          C. at

4. The party is _______ August 23th.

A. in         B. on          C. at

5. Jimmy will meet his relative _______ Christmas.

A. in         B. on          C. at

6. Isabel arrived here _______ 3 o’clock.

A. in         B. on          C. at

7. I don’t have to go to school _______ Sunday.

A. in         B. on          C. at

8. Van and her family will go to Da Nang ________ this summer.

A. in         B. on          C. at

9. My brother was born ________ the 28th of March in 1988.

A. in         B. on          C. at

10. Should I call Leo  _______ home or _______ work? 

A. in/at         B. in/in          C. at/at

Phần đáp án

1. C               2. B            3. A             4. B               5. C

6. C              7. B            8.  A            9.  B            10. C

Cách dùng “In – on – at” cũng không quá khó đúng không? Để đảm bảo nắm vững cách dùng của 3 giới từ này bạn nên ghi chép lại và luyện tập với các bài tập những này để sử dụng chúng hàng ngày.


⇒ Xem thêm: Tổng quan về giới từ trong tiếng Anh: phân loại, cách dùng, bài tập tổng hợp 

1 bình luận

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.