Trang chủ » Thư viện giáo dục » Thiết kế » Chia sẻ vector icon – social cho dân thiết kế

Icon là thứ thiết yếu cho các bản thiết kế sáng tạo, chính vi vậy hôm nay LIABIA xin chia sẻ đến các bạn 15 file vector icon cho dân thiết kế bao gồm đầy đủ tất cả các social trên thế giới.

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/2ptt” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 1[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/8djs” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 2[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/rwfq” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 3[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/9jti” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 4[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/xqqk” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 5[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/cj3q” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 6[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/2hbk” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 7[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/upua” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 8[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/73ov” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 9[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/hkm1″ size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 10[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/qw0k” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 11[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/7l67″ size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 12[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/uvg8″ size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 13[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/plnn” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 14[/otw_shortcode_button]

Chia sẻ vector icon - social
Chia sẻ vector icon – social

[otw_shortcode_button href=”https://liabia.com/ujgs” size=”large” icon_type=”general foundicon-graph” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]Download Vector Icon – Social 15[/otw_shortcode_button]

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.