Trang chủ » Thư viện giáo dục » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Hướng dẫn chi tiết cách dùng A, AN, THE có kèm ví dụ và bài tập, đáp án

A – An – The là 3 mạo từ quen thuộc trong tiếng Anh. Không ai là chưa từng “vấp” phải 3 cô nàng này khi học Tiếng Anh cả! Để “gỡ rối” cho những lần bạn “vấp” phải 3 mạo từ này, Liabia đã tổng hợp lại các cách dùng a – an – the chính xác nhất để các bạn tham khảo. Bài viết cũng có kèm cả bài tập để các bạn kiểm tra xem mình hiểu bài đến đâu nữa!

mạo từ a - an - the

Mạo từ là gì?

Định nghĩa mạo từ

Trong tiếng Anh, mạo từ là từ đứng trước cụm danh từ (tính từ + danh từ) và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng xác định hay không xác định. Trong tiếng anh, chúng ta sẽ thường gặp 3 mạo từ: A –An –The

2 vị trí phổ biến của Mạo từ

  • Mạo từ đứng trước danh từ. Ví dụ: a week, a car 
  • Mạo từ đứng trước cụm danh từ: a bright future, a red car  

Phân loại mạo từ

Trong tiếng Anh, mạo từ được chia làm 2 loại:

  • Mạo từ không xác định
  • Mạo từ xác định

Cách sử dụng mạo từ 

Cách sử dụng chung của mạo từ “A/ An”

Khi đề cập đến một đối tượng chung chung hoặc chưa xác định hoặc được nói đến lần đầu tiên chúng ta thường dùng mạo từ không xác định “a/an”. “A/an” (có nghĩa là: một) thường đứng trước danh từ đếm được số ít, chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ đề lần đầu được nhắc tới. Ví dụ:

Kanta buys a house. (Kanta mua một ngôi nhà.) 

Benjamin buys an egg. (Benjamin mua một quả trứng.) 

Trong 2 ví dụ trên, chúng ta không xác định được ngôi nhà được nhắc đến là ngôi nhà nào, cũng như quả trứng được nói đến là quả trứng nào, nên danh từ “house” và “egg” phải đi với 2 mạo từ “a” và “an”.

Phân biệt cách sử dụng mạo từ “A” và “An” 

1 – Mạo từ “a”: dùng trước một danh từ số ít bắt đầu bằng 1 phụ âm (trong cách phát âm chứ không phải trong cách viết). Ví dụ: a game, a cat, a king, a uniform 

2 – Mạo từ “an”:  dùng trước một danh từ số ít bắt đầu bằng 1 nguyên âm (trong cách phát âm chứ không phải trong cách viết).  Ví dụ: an actor, an hour, an SOS, an MV (Music Video)  

Hỏi: Tại sao dùng “a uniform” chứ không phải là “an uniform”?  Tại sao lại dùng “an hour” chứ không phải là “a hour”?

Giải đáp: Trường hợp thứ nhất, do trong cách phát âm, “uniform” đọc là /ˈjuːnɪfɔːrm/ và từ này bắt đầu bằng phụ âm /j/ nên chúng ta phải dùng mạo từ “a” trong trường hợp này. Ở trường hợp thứ 2, phát âm của từ “hour” là /ˈaʊər/ dẫn tới từ này bắt đầu bằng nguyên âm đôi /aʊ/. Do vậy chúng ta phải dùng mạo từ “an” trong trường hợp này. 

Cách sử dụng mạo từ “The”

Các dùng chung của mạo từ xác định “the”

Khác với mạo từ “a/an”, mạo từ “the” đi được với cả danh từ số ít và danh từ số nhiều. Chúng ta có thể dùng “the car” hay “the cars” đều được. Tuy nhiên, mạo từ “the” có đặc điểm là phải dùng với danh từ xác định, được nói đến từ lần thứ 2 trở đi.

Ví dụ: Jacob lives in a house. The house is large. (Jacob sống ở một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy rộng lắm.) 

Trong ví dụ trên, từ house đầu tiên phải đi với mạo từ “a” vì chúng ta không biết ngôi nhà được nói đến là ngôi nhà nào. Tuy nhiên khi được nhắc lại ở câu số 2 thì chúng ta đã xác định được ngôi nhà nói tới, do vậy từ “house” sau đó đi với mạo từ “the”.

Những trường hợp mà bắt buộc phải dùng mạo từ “the”

1 – Khi danh từ được cho là duy nhất. Ví dụ: the Sun, the Moon, the Earth, The Plato…

2 – Khi nói đến số thứ tự. Ví dụ: the first, the tenth… 

3 – Với cấu trúc “The + ADJ (tính từ)” để chỉ một nhóm đối tượng cụ thể mang đặc điểm của tính từ đó. Ví dụ: the old and the young (người già và người trẻ), the tall (người cao), the Asian (người châu Á)… 

4 – Với cấu trúc “The + last name (ở dạng số nhiều)” để chỉ dòng họ, gia đình. Ví dụ: The Kims (gia đình Kim), The Kenedas (gia đình Keneda)…

5 – Với tên dãy núi hoặc quần đảo, sông, biển, đại dương, sa mạc. Ví dụ: the Lam River (sông Lam), the Pacific Ocean (Biển Thái Bình Dương)…    

6 – Với tên của các loại nhạc cụ nói chung. Ví dụ: the piano, the drum… 

7 – Với tên của các đất nước có chứa các từ: “kingdom, states, republic, union” Hoặc với tên đất nước có hình thức số nhiều trong tên. Ví dụ: The United States, The United Kingdom, the Republic of Ireland, the Philippines… 

Những trường hợp không dùng mạo từ “A – An – The”

1 – Không dùng mạo từ cho những danh từ số nhiều, hoặc danh từ đếm được mang nghĩa nói chung

2 – Không dùng mạo từ trước:

  • Tên gọi các bữa ăn (dinner, breakfast, lunch…)
  • Tên gọi các ngôn ngữ (English, Japanese…) 
  • Tên gọi các môn thể thao (football, volleyball…) 
  • Tên gọi hầu hết các con đường, thành phố, đất nước… (Do Nhuan Street, 12th Venue Street…) 
  • Tên gọi các ngọn núi riêng lẻ, các hồ (Itadaki lake, Black Swan lake…) 
  • Tên gọi một số phương tiện giao thông vận tải (car, plane bus…) 

3 – Không dùng mạo từ khi muốn nhấn mạnh đến các hành động diễn ra tại một địa điểm thay vì bản thân địa điểm ấy. Các danh từ thường thấy trong trường hợp này gồm: school, hospital, university…

Nguồn: Elight Learning English

Bài tập luyện tập cách dùng mạo từ “A – An – The”

Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ)

1. They are looking for _______ place to spend ________ night.

A. the/the                   B. a/the           C. a/a              D. the/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ working room.

A. the/the                   B. a/a              C. the/a           D. a/the

3. They are looking for candidates with ________ experience.

A. the                          B. a                 C. an               D. x

4. Could you pass me ________ sugar, please?

A. a                             B. the              C. an               D. x

5. Can you show me ________ way to ________ bank?

A. the/the                   B. a/a              C. the/a           D. a/the

6. ________ eldest girl is at ________ college.

A. a/the                      B. the/x          C. x/ a             D. an/x

7. Are they going away next Monday? No, ________ week after next.

A. an                           B. a                 C. the              D. x

8. Do you want to hear ________ story about ________ English businessman?

A. an/the                    B. the/the       C. a/the           D. a/ an

9. There’ll always be a conflict between ________ poor and ________ rich.

A. the/the                   B. an/a            C. an/the        D. the/a

10. There was ________ collision at ________ corner.

A. the/a                      B. an/the        C. a/the           D. the/the

Bài 2: Điền mạo từ thích hợp “a/an/the hoặc x (không cần mạo từ)”” vào chỗ trống.

14. Are Kevin and Sana ________cousins? ~

No, they aren’t ________cousins; they are ________brother and ________sister.

15. ________fog was so thick that he couldn’t see ________ side of ________road. He followed ________motocycle in front of him and hoped that he was going ________right way.

16. Anna can’t remember ________exact date of ________storm, but she knows it was on ________Sunday because everybody was at ________church. On ________Monday ________post didn’t come because ________roads were blocked by ________fallen trees.

17. Kevin thinks that this is quite ________ luxurious restaurant.

18.       A: There’s ________ car accident here.

B: How do you know there’s been ________ car accident?

19. Number ________hundred and two, – ________house next door to us, is for sale.

It’s quite ________ beautiful house with ________big rooms ________back windows look out on ________ river.

20. I don’t know what ________price ________owners are asking. But Dry and Rot are ________agents. You could give them ________ring and make them ________offer.

Đáp án

Bài 1: 

1. B     2. A     3. D     4. B     5. A

6. A    7. B      8. C     9. D    10. A

Bài 2:

14. x – x – x – x

15. The – the – the – the – the

16. the – the – x – the –  x –  the – x – x

17. a

18. a – a

19. a –  the –  a – x – the –  the

20. x – the –  the –  a – an


⇒ Xem thêm: Cách sử dụng giới từ In – On – At trong tiếng Anh 

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.