Trang chủ » Thư viện giáo dục » Tiếng Anh » Tổng hợp bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án đầy đủ chi tiết

Ngoài lý thuyết về cấu trúc, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh. Bài viết này Liabia sẽ cung cấp cho bạn một số bài tập về thì hiện tại hoàn thành để chúng mình có thể luyện tập và thành thạo cấu trúc ngữ pháp quan trọng này nhé!

Bài tập thì hiện tại hoàn thành

Bài tập

Bài 1 : Hoàn thành các câu sau bằng cách chia động từ trong ngoặc đơn ở thì hiện tại hoàn thành.

 1. She __________ (dream) of winning a medal for a long time.
 2. He ___________ (not/see) much of Berlin, so he wants to see more this year.
 3. __________you ever___________ (be) to a desert ? No, never.
 4. Where __________Mai _________ (be) for the past 3 days ?
 5. She ____________ (never/meet) him before.
 6. John____________ (live) in that house since 1996.
 7. It’s the second time he_______ (watch) this movie.
 8. It is the most boring book that I _______(ever/read).
 9. She ________ (tell) me about you.
 10. I________(study) English since I was a child.

Bài 2 : Gạch chân vào đáp án đúng.

 1. He has seen/saw that movie more than 5 times.
 2. Lan has travelled/travelled around the world more than 5 times.
 3. I have seen/see this film recently.
 4. She hasn’t told/didn’t told me about you yet.
 5. Congratulations ! You have passed/passed the exam.
 6. I haven’t spoken/ spoken to him yet.
 7. This is the first time I had/have had a public speech.
 8. We haven’t seen/hadn’t seen Lan since last Sunday.
 9. My wife and I had/have had a few problems recently.
 10. She work/has worked in this office for a long time.

Bài 3 : Khoanh tròn vào đáp án bạn cho là đúng nhất.

 1.   There_________a lot changes in HaNoi since the 1990s.
 2.   Have been
 3. Was
 4. Has been
 5.   Are
 6. It ___________him almost 30 minutes to go to school by bicycle every day.
 7. Took
 8. Has taking
 9. Takes
 10.   Is taking
 11. She_________to New York three times this year.
 12. Was
 13. Have been
 14. Had been
 15. Has been
 16. This is the first time I __________to play.
 17. Have tried
 18. Tried
 19. Am trying
 20. Try
 21. Mai ________ the door.
 22. Painting
 23. Has just painted
 24. Will have painted
 25. Paint
 26. His hometown_________a lot of hills and river.
 27. Has
 28. Is
 29. Has got
 30. Get

Đáp án

Bài 1: Hoàn thành câu bằng cách chia động từ trong ngoặc đơn ở thì hiện tại hoàn thành.

 1. Has dreamed.
 2. Hasn’t seen.
 3. Have…been.
 4. Have…been.
 5. Hasn’t met.
 6. Has lived.
 7. Has watched.
 8. Have ever read.
 9. Has told.
 10. Have studied.

Bài 2 : Gạch chân vào đáp án đúng:

 1. Has seen.
 2. Has travelled.
 3. Have seen.
 4. Hasn’t told.
 5. Passed.
 6. Haven’t spoken.
 7. Have had.
 8. Haven’t seen.
 9. Have had.
 10. Has worked.

Bài 3 : Khoanh tròn vào đáp án bạn cho là đúng nhất:

 1. A – Have been.
 2. C – Takes.
 3. D – Has been.
 4. A – Have tried.
 5. B – Has just painted the door.
 6. C – Has got.

Trên đây Liabia đã cung cấp cho bạn một số dạng bài về thì hiện tại hoàn thành để bạn có thể luyện tập và sử dụng thành thạo trong các bài kiểm tra và trong một số tình huống giao tiếp thông dụng. Hy vọng rằng những chia sẻ của Liabia sẽ giúp bạn có thể nắm vững hơn những kiến thức ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành.

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.