Trang chủ » Thư viện giáo dục » Tiếng Anh » Tổng hợp bài tập “thì hiện tại tiếp diễn” có đáp án

Chúng ta đã được học về cấu trúc, cách dùng cũng như dấu hiệu nhận biết một cách chi tiết của thì Hiện tại tiếp diễn rồi, vậy ở bài này hãy cùng Liabia làm bài tập để có thể hiểu rõ hơn về thì này nhé!

Bài tập

Bài tập 1 – Viết dạng -ing của các động từ dưới đây.

 1. do

doing

 1. cook

→ …

 1. sing

→ …

 1. study

→ …

 1. swim

→ …

 1. read

→ …

 1. sleep

→ …

 1. take

→ …

 1. eat

→ …

Bài tập 2 – Mỗi câu dưới đây có 1 lỗi sai. Hãy sửa lại cho đúng.

 1. My little sister are taking her exam right now.

→ ……………….

 1. He is studing French.

→ ……………….

 1. My dog is eat now.

→ ……………….

 1. She are listening to music at the moment.

→ ……………….

 1. My Japanese are getting better.

→ ……………….

 1. Look! The car are going so fast.

→ ……………….

 1. Listen! Someone are crying in the next room.

→ ……………….

 1. She is read books right now.

→ ……………….

Bài tập 3 – Chia động từ be ở dạng đúng.

 1. We (be) … singing a new song.
 2. My dogs (be) … sleeping now.
 3. I (be) … doing my homework.
 4. Peter and Lucy (be) … cleaning the kitchen.
 5. The children (be) … watching TV.
 6. I (be) … cooking with my mother.
 7. Look! The bus (be) … coming.
 8. She (be) … looking for a new apartment.

Bài tập 4 – Chọn đáp án đúng. 

[HDquiz quiz = “59”]

Bài tập 5 – Chia động từ trong ngoặc sao cho phù hợp.

 1. They (study) … Japanese at the moment.
 2. Listen! Our teacher (speak) …
 3. They (fly) … to Germany on a school trip next month.
 4. Now we (try) … to pass the examination.
 5. My mother (cook) … at the moment.
 6. All of Lucy’s friends (have) … fun at the party right now.
 7. Look! The police officers (stand) … at the intersection to control the traffic.
 8. She (wait) … her friends at a cinema right now.

II – Đáp án.

Bài tập 1:

 1. cooking
 2. singing
 3. studying
 4. swimming
 5. reading
 6. sleeping
 7. taking
 8. eating

Bài tập 2:

 1. My little sister is taking her exam right now.
 2. He is studying French.
 3. My dog is eating now.
 4. She is listening to music at the moment.
 5. My Japanese is getting better.
 6. Look! The car is going so fast.
 7. Listen! Someone is crying in the next room.
 8. She is reading books right now.

Bài tập 3:

 1. We are singing a new song.
 2. My dogs are sleeping now.
 3. I am doing my homework.
 4. Peter and Lucy are cleaning the kitchen.
 5. The children are watching TV.
 6. I am cooking with my mother.
 7. Look! The bus is coming.
 8. She is looking for a new apartment.

Bài tập 4:

 1. is listening
 2. is moving
 3. am sitting
 4. is working
 5. are playing
 6. is going
 7. is writing
 8. is smoking

Bài tập 5:

 1. They are studying Japanese at the moment.
 2. Listen! Our teacher is speaking
 3. They are flying to Germany on a school trip next month.
 4. Now we are trying to pass the examination.
 5. My mother is cooking at the moment.
 6. All of Lucy’s friends are having fun at the party right now.
 7. Look! The police officers are standing at the intersection to control the traffic.
 8. She is waiting her friends at a cinema right now.

Hi vọng rằng sau khi làm xong những bài tập này các bạn có thể hiểu rõ được cách sử dụng của thì Hiện tại tiếp diễn và có thể áp dụng thì này vào trong học tập và trong đời sống hằng ngày nhé!

 

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.