Trang chủ » Thư viện giáo dục » Tiếng Anh Lớp 12 » Unit 4: Từ vựng & bài tập “The Mass Media”

Bài học Unit 4 The mass media sẽ giúp bạn hệ thống lại toàn bộ từ vựng và các cấu trúc câu liên quan đến chủ điểm bài học với mong muốn giúp các bạn học sinh lớp 12 dễ dàng tra cứu và ghi nhớ bài học một cách hiệu quả nhất.

Cuối bài học là hệ thống bài tập do LIABIA đã soạn kèm đáp án, bạn có thể tham khảo để tự luyện tập những kiến thức của unit này nhé!

#1/ Vocabulary (Từ vựng)

Từ vựng Loại từPhiên âmÝ nghĩa
addicted  /əˈdɪktɪd/nghiện
advent  /ˈædvent/sự đến /tới sự kiện quan trọng
applicationn/ˌæplɪˈkeɪʃn/ứng dụng
attituden/ˈætɪtjuːd/thái độ
connectv/kəˈnekt/kết nối
cyberbullyingn/ˈsaɪbəbʊliɪŋ/bắt nạt qua mạng Internet
documentaryn/ˌdɒkjuˈmentri/phim tài liệu
dominanta/ˈdɒmɪnənt/thống trị, có ưu thế hơn
draman/ˈdrɑːmə/kịch, tuồng
efficienta/ɪˈfɪʃnt/có hiệu quả
emergev/iˈmɜːdʒ/vượt trổi, nổi lên, nổi bật
fivefoldadj,adv/ˈfaɪvfəʊld/ gấp 5 lần
GPS ( Global Positioning System)nhệ thống định vị toàn cầu
leafletn/ˈliːflət/tờ rơi, tờ in rơi
massn/mæs/số nhiều, số đông, đại chúng
median/ˈmiːdiə/phương tiện
microbloggingn/ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin
pie chartn/ˈpaɪ tʃɑːt/biểu đồ tròn
social networkingn/ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/mạng xã hội
subscribe n/səbˈskraɪb/đăng ký, đặt mua dài hạn
tablet PCn/ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/máy tính bảng
the mass mediantruyền thông đại chúng
websitev/ˈwebsaɪt/vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

#2/ Cụm từ vựng – Cấu trúc bổ trợ

Rely on: dựa vào

Carry out: thực hiện, tiến hành

Carry on: tiếp tục

Think of: nghĩ về

Listen to: nghe

Tie in: gắn với

Access to: kết nối tới

Be addicted to: nghiện

Specialise in: chuyên về

Be coined with: được tạo ra cùng với

Adapt to: thích nghi với

#3/ Bài tập

Trả lời

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.